Menu

PROJECTES I ESTUDIS


Obra Pública


Pas de vianants a Sta. Eulàlia de Ronçana
Pla de millora de l'espai fluvial del riu Tenes
Pl. Can Volart de Parets del Vallès
Moviment de Terres per a la Bassa Naturalitzada a Santa Perpètua
Urbanització Av. Espanya
Carrer La Doma a La Garriga
Plaça Centre Cívic de Riells del Fai
Urbanització entorn pavelló Parets
Carril bici a Tagamanent
Rehabilitació del camí fluvial al Riu Congost
PARC DEL FALGAR I LA VERNEDA A LES FRANQUESES DEL VALLÈS
PARC DEL SOT D'EN BARRIQUES A PARETS DEL VALLÈS
PARC DE LA FONT DE LA SALUT A PARETS DEL VALLÈS
GUAL AL RIU RIPOLL A CASTELLAR DEL VALLÈS