Menu

PROJECTES I ESTUDIS


OBRA MEDIAMBIENTAL I SOCIAL


REHABILITACIÓ ANTIC SAFAREIG A LLIÇÀ DE VALL
CAMÍ FLUVIAL AL RIU TENES
GUAL AL RIU RIPOLL
CAMÍ FLUVIAL AL RIU CONGOST
M.T. PER A LA FORMACIÓ DE LLAC NATURALITZAT
SEU SOCIAL ONAT FOUNDATION
CENTRE OCUPACIONAL APINDEP
AULA DE LA NATURA AL PARC DEL FALGAR
PARC DEL SOT D'EN BARRIQUES A PARETS DEL VALLÈS
PARC DEL FALGAR I LA VERNEDA
PLA DE MILLORA ESPAI FLUVIAL DEL RIU TENES